Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Kategorija: Industrija

Lovilec maščob z ustreznim filtriranjem

Kateri separator oziroma lovilec maščob nudi ustrezno filtriranje vseh morebitnih onesnaževalcev? Kakšen filter mora imeti ta , da bo lahko dobro opravil to nalogo in da bo skladen tudi z evropsko in slovensko zakonodajo, ki določa precej visoke okoljske standarde? Kakšna je sploh zakonodaja na tem področju in kaj mora o njej vedeti nekdo, ki kupuje takšno napravo, s katero je možno preprečiti, da bi onesnaževalci iz odpadne vode zašli naprej v kanalizacijo ali celo v okolje? Ali so vsi separatorji na tržišču sploh ustrezni glede na zakonodajo in kako vedeti, da je filter, ki ga imajo vgrajenega, dovolj učinkovit?

Kakšno je najbolj ustrezno filtriranje odpadne vode?

Lovilec maščob je namenjen prečiščevanju oziroma filtriranju odpadne vode. Hauraton - Lovilec olj in maščob (1)Takšna naprava skrbi za to, da je odpadna voda pred izpustom v kanalizacijo ali okolje (v naravo, vodo, kam drugam) ustrezno prečiščena in da so iz nje odstranjeni vsi onesnaževalci v čim večji meri. V ta namen mora biti naprava tudi ustrezno izbrana, saj mora nuditi dovolj dobro stopnjo filtracije. Tako ni dovolj, da iz odpadne vode zgolj odstrani onesnaževalce, temveč mora naprava odstraniti tudi tiste najmanjše delce teh onesnaževalcev, ki lahko prav tako onesnažijo okolje, če jih izpustimo vanj. Kakšna stopnja filtracije je potrebna, določa zakonodaja, in sicer:

 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list 47/2005) določa, da je mejna vrednost za izpust celokupnih ogljikovodikov za izpust v vode 10 mg/l,
 • ista uredba določa tudi mejno vrednost za izpust celokupnih ogljikovodikov v kanalizacijo, in sicer ta znaša 20 mg/l.

Potreben je koalescentni separator s filtrom

Onesnaževalce je iz odpadne vode možno odstraniti z raznovrstnimi tehnikami oziroma na različne načine, niso pa vsi ti načini pri tem enako učinkoviti. Pri nekaterih vrstah separatorjev tako tudi po izpustu v odpadni vodi še vedno ostajajo dokaj veliki delci onesnaževalcev. Njihova čistost na iztoku tako ni dovoljšna, da bi ustrezala Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, ki ureja to področje v slovenski zakonodaji. Nekateri separatorji namreč sploh nimajo dodatno vgrajenega filtra, ki je nujen, če želimo izpust celokupnih ogljikovodikov zmanjšati na 20 oziroma 10 mg/l. Zato je filtriranje nujno, naprava brez ustreznega filtra pa ni skladna s slovensko (in s tem tudi evropsko) zakonodajo, zato se je ne sme uporabljati. Najbolje se v ta namen sicer obnese tako imenovani koalescentni filter, ki manjše delce onesnaževalcev združi v večje, zaradi česar jih je nato veliko lažje odstraniti iz odpadne vode ter poskrbeti, da ta lahko nemoteno odteče v okolje, ne da bi povzročila kakršno koli onesnaženje.

Čiščenje vode do 5 mg/l

Kakovostni koalescentni separator zmore filtrirati onesnaževalce tako dobro, da čistost odpadne vode ob izpustu več kot ustreza slovenski, pa tudi evropski zakonodaji na tem področju. Spomnimo: zakonodaja določa, da ob izpustu v kanalizacijo onesnaževalci (celokupni ogljikovodiki) ne smejo presegali 20 mg/l, pri izpustu v vode je zakonodaja še ostrejša, saj ti ne smejo presegati 10 mg/l. Ustrezen lovilec maščob s filtriranjem pa omogoča celo to, da pri izpustu onesnaževalci ne presežejo vrednosti do 5 mg/l, zato je z njegovo uporabo poskrbljeno tako za ustreznost zakonodaji kot okoljsko varnost in zaščito voda. Več o odvodnjavajnu si lahko preberete tudi na odvodnjavanje.si.

 

Kanalice.hr – učinkovita odvodnja meteorne vode

Kako učinkovito poskrbeti za odvodnjo meteorne vode? Vse o tem področju in rešitvah, ki obstajajo v ta namen, si lahko preberete na spletni strani Kanalice.hr. Na strani lahko izveste vse o betonskih kanaletah, ki so namenjeni linijskemu odvodnjavanju, na njej so predstavljeni tudi vsi drugi produkti za odvodnjo, pa naj so namenjeni zasebnih dvoriščem in dovozom, okolici stanovanjskih objektov, javnim površinam, športnim objektom, industrijskim ali kakšnim drugim površinam … Za vsako vrsto površine ali objekta se gotovo najde učinkovita, zanesljiva in trajna rešitev, s katero je možno dodobra poskrbeti za meteorno vodo.

Na javnih površinah mora biti za meteorno vodo dobro poskrbljeno

Na Kanalice.hr so zbrane najrazličnejše informacije o odvodnji meteorne vode, tudi o odvodnji javnih površin.betonska kanaleta Javne površine morajo biti ustrezno zaščitene pred zadrževanjem večjih količin meteorne vode. Zato je učinkovita odvodnja takšnih površin bistvenega pomena, pa naj si gre za ceste, avtoceste, avtocestna postajališča, parkirišča, trge, peš cone, pločniki in kolesarske steze, parki, otroška igrišča in podobno.

Večja količina meteorne vode, ki se zadržuje na cestišču ali tega celo poplavi, lahko upočasni ali v skrajnem slučaju celo ohromi promet ter povzroči številne težave, morda celo okvaro vozil, nezmožnost nadaljevanja vožnje ali nesreče. Zaradi tega je pomembno, da do tega ne pride oziroma mora biti sistem odvodnje zasnovan tako, da meteorna voda lahko čim hitreje odteče z določene javne površine in tako na njej ne povzroča prav nobenih težav.

Za meteorno vodo na zasebnih površinah morate poskrbeti sami

Na spletni strani Kanalice.hr pa lahko najdete tudi veliko informacij o odvodnji zasebnih površin – okolice vaše hiše, dvorišča, dovozne poti ali dovoza do garaže, parkirišča, vrta ali druge površine, ki jo želite uredite. Pri vsaki zunanji ureditvi okolice je treba razmisliti tudi o tem, kam bo odtekala meteorna voda ter njeno odtekanje speljati tako, da bo sam objekt, pa tudi površina okrog njega, pred njo čim bolj zaščiten.

Še posebej pa je o tem treba razmišljati pri površinah, na katerih meteorna voda ne more sama naravno ponikniti – npr. v primeru, če načrtujete asfaltiranje dvorišča, parkirišča ali dovozne poti, podobno velja tudi za tlakovanje z betonskimi tlakovci ali kakšno drugo podobno ureditev. V tem primeru je nujno treba vgraditi ustrezne odtočne jaške ali kanalete, po katerih bo lahko meteorna voda stekla na mesto, kjer bo poniknila. Če za to ne boste poskrbeli, lahko pride do njenega zadrževanja na površini, kar lahko povzroči luže in poplavljanje, lahko pa pride tudi do tega, da se meteorna voda izlije nekam, kamor se ne bi smela: na bližnjo zelenico, na vaš vrt ali celo proti samemu objektu.

Odvodnja športnih objektov in površin

Specifično področje predstavlja odvodnja športnih objektov, kot so stadioni, športna igrišča, kopališča, tekaške steze, rekreacijske površine in podobno. Pri takšnih objektih in površinah je ravno tako pomembno poskrbeti, da meteorna voda ne ovira njihove uporabe in tako hitro odteče. Ker gre za specifične površine, morajo biti temu prilagojene tudi rešitve, ki so oblikovane v ta namen, saj le tako lahko zagotavljajo dovolj veliko hidravlično učinkovitost in hkrati biti zasnovane tako, da športnikov in vseh drugih ne motijo pri uporabi športnih objektov in površin.

 

Praktična, uporabna in poceni – mini stretch folija

Mini stretch folija vedno pride prav! mini stretch folijaPovsod, kjer se izdelke ročno ovija ali pakira, jo je treba imeti vedno na zalogi, saj brez nje pri tem delu skorajda ne gre. Seveda obstajajo tudi druge rešitve za pakiranje, vendar pa je le zdaleč kakšna tako praktična, tako uporabna in tako poceni, kot je to mini stretch folija. Sploh ker se jo lahko uporablja za toliko različnih namenov …

Najbolj priročna rešitev za ovijanje izdelkov

Mini stretch folija predstavlja eno od najbolj priročnih rešitev za ovijanje izdelkov. Za kakršen koli proizvod že gre, ga je možno z ovijanjem vanjo hitro zaščititi pred prahom, umazanijo, vlago in drugimi zunanjimi dejavniki. Z nobeno drugo rešitvijo za pakiranje ni mogoče izdelka zaščititi tako hitro, dobro in učinkovito, zato lahko rečemo, da gre res za priročno rešitev, ki se odlično obnese v praksi. To potrjujejo tudi izkušnje številnih uporabnikov, za katere mini stretch folija predstavlja nekaj, brez česar si ne morejo predstavljati opravljanja svojega dela. Če se z ročnim pakiranjem izdelkov ukvarjate tudi sami, potem je to rešitev za vas.

Ugodna cena je še en razlog več za nakup

Ob vseh naštetih lastnostih, zaradi katerih mini stretch folija velja za nepogrešljivo marsikje, pa je dodaten faktor, ki vas lahko prepriča v nakup, še njena cena. Ta je ugodna in nizka, sploh če upoštevamo še dejstvo, da gre za raztegljiv material, ki se ga zaradi njegove raztegljivosti porabi manj. Tako da se njen nakup gotovo splača tudi s stroškovnega vidika.

Mini stretch folija za pakiranje manjših izdelkov

Za ročno pakiranje manjših izdelkov je mini stretch folija gotovo favorit! Uporabnikom nudi vse tisto, kar ti pričakujejo od kakovostnega pakirnega materiala, obenem pa ima tudi vrsto drugih lastnosti, zaradi katerih se jo splača izbrati. Omogoča enostavno in hitro pakiranje vseh vrst izdelkov manjših dimenzij, slednje pa pri tem nadvse dobro zaščiti, saj gre za odporen material, ki se zlepa ne raztrga ali kako drugače poškoduje. Tako bodo izdelki dobro zavarovani le v nekaj minutah in pripravljeni na transport, skladiščenje, pošiljanje po pošti, prodajo strankam … S pomočjo ročnega navijalca pa bo takšno ovijanje izdelkov oziroma pakiranje še lažje. Pri čemer velja omeniti, da je z njo možno pakirati zgolj en posamezen izdelek ali pa povezati več izdelkov skupaj, kar je še ena praktična možnost, saj tako lahko mini stretch folija služi kot nekakšna embalaža zanje oziroma pri takšnem povezovanju več izdelkov skupaj uporaba dodatne embalaže ni potrebna.

Za ovijanje večjih izdelkov so primerne druge rešitve

Kot pove že njeno ime, je mini stretch folija najbolj primerna za ovijanje oziroma pakiranje izdelkov manjših dimenzij in se v ta namen tudi najbolje obnese. Pri pakiranju večjih izdelkov pa je treba uporabiti večje pakirne materiale, ki so namenjeni točno temu. Pri tem lahko izbirate med številnimi folijami, ki dobro zaščitijo izdelke in so enostavne za uporabo. Te so lahko različnih velikosti, debelin in imajo različno stopnjo raztegljivosti. Seveda pa bo uporaba še lažja, če se boste pri večjih izdelkih odločili za strojno pakiranje namesto ročnega.

za več informacij obiščite Intercommerce.si

Kakšno polnilo za pakete izbrati?

Polnilo za pakete je zelo pomembno, saj z njim izdelek v škatli zaščitimo pred premikanjem po embalaži ter pred poškodbami. Pri tem pa je na razpolago več možnosti, zato marsikdo ne ve, kaj izbrati. Katera varianta se najbolje obnese in ne poveča teže celotne pošiljke preveč? Kakšne možnosti so sploh na voljo, kakšne so razlike med njimi in katera je cenovno najbolj ugodna? So vse primerne za vse vrste izdelkov ali pa so nekatere možnosti v določenih primerih boljše od drugih?

S čim zapolniti škatlo?

Škatlo oziroma kartonsko ali drugo embalažo lahko zapolnite na različne načine, pripapirna polnila čemer je ustrezno možnost treba izbrati tudi glede na to, za kakšno vrsto izdelkov gre, iz kakšnega materiala so narejeni, kako občutljivi so, ali so pakirani posamezno ali po več skupaj in podobno. Če iščete polnilo za pakete, potem morate najprej vedeti, kakšne možnosti so vam sploh na voljo v ta namen. Izbirate lahko med naslednjimi variantami: (več …)

Transportna stretch folija 

stretch folijaStretch folija olajša transport. Z njo ovite palete so namreč bolj stabilne in jih je možno transportirati brez nevarnosti, da bi tovor zdrsnil z njih in se pri tem poškodoval. Primerna pa je tudi za stabilizacijo vseh drugih vrst tovora ter na voljo tako v ročni kot strojni obliki. Ob enem pa med transportom ne skrbi le za stabilizacijo tovora, temveč tega zaščiti tudi pred prahom, umazanijo in vlago. 

Stretch folija za ovijanje palet 

Ovijalna stretch folija se zelo dobro obnese pri pakiranju palet in njihovi pripravi na transport. Vanjo je namreč možno ročno ali strojno zaviti celotno paleto s tovorom vred. S tem poskrbimo za stabilizacijo tovora, ki bo tako celoten čas transporta, pa tudi med nakladanjem, premeščanjem ali razkladanjem tovora ostal na svojem mestu. Ker so dimenzije in ostale lastnosti tovora lahko zelo raznolike, je tudi raztegljiva stretch folija na voljo v številnih variantah, med katerimi je možno izbirati.  

Kakovosten in trpežen pakirni material 

stretch folija za ovijanje paletKljub temu da je videti zelo tanko oziroma njena debelina ni največja (obstaja sicer več debelin), pa gre za zelo kakovosten in trpežen pakirni material, ki je narejen iz linearnega polietilena nizke gostote (LLDPE). Poleg tega pa gre tudi za močno raztegljiv material, ki je zasnovan tako, da se po raztegu zopet skrči skupaj, za kar poskrbi njegova velika elastičnost. Ravno zaradi tega izdelke ali tovor na paleti tako dobro drži skupaj in skrbi za to, da je ta odlično stabiliziran celoten čas transporta. Tako je možno poskrbeti: 

 • za hitro in učinkovito pripravo tovora na transport, 
 • za večjo varnost tovora, 
 • za manj poškodb tovora med transportom, 
 • za lažji transport, 
 • za lažje nakladanje, razkladanje in premeščanje tovora, 
 • za zaščito pred umazanijo, prahom in vlago, 
 • za preprečevanje neželenih posegov, saj stretch folija to uspešno preprečuje. 

Gre torej za pakirni material, ki spada med enega najboljših in najbolj splošno uporabnih na tem področju, zato je pri pripravi izdelkov ali tovora na transport praktično nepogrešljiv. V primeru, da bi želeli naročiti takšen material, se je najbolje obrniti na podjetje Intercommerce, ki so pravi naslov tudi za vsa vprašanja o pravilni izbiri – torej glede tega, kakšne dimenzije, debelino, raztegljivost in ostale lastnosti izbrati, da bo pakirni material izbran najbolj optimalno glede na vrsto in značilnosti določenega izdelka (ali tovora) oziroma najbolj optimalno za določen namen uporabe. 

 

Obdelava odpadne vode s separatorjem Aquafix

Hauraton - Lovilec olj in maščobSeparator je naprava, ki jo je treba nujno vgraditi za obdelavo odpadne vode na bencinskih črpalkah, v industrijskih, prehrambnih, gostinskih in drugih obratih ter na površinah, kjer je odpadna voda močno onesnažena, zato se je ne sme kar izpustiti v vodni krog. Pri tem lahko izbirate med številnimi napravami, ki so na razpolago na tržišču ter skrbijo za ločevanje maščob, olj in lahkih tekočin od odpadne vode. Med njimi si zagotovo velja pobližje ogledati linijo separatorjev Aquafix, ki jo izdeluje nemški proizvajalec Hauraton, saj so njihovi izdelki zelo zanesljivi in kakovostni.

lovilec olj , separator - aquafixNaprava na obdelavo odpadne vode

Separator je naprava za obdelavo odpadne vode. Da to lahko učinkovito obdela, pa je zelo pomembno, kako je narejena oziroma po kakšnem principu deluje. Pomembno je izbrati model, ki lahko poskrbi za učinkovito ločevanje onesnaževalcev od preostale odpadne vode. Za to lahko poskrbijo tudi modeli iz linije Aquafix, ki omogočajo: (več …)

Siemens termostat za pametne objekte

siemens industrija

Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in ostali podobni procesi dandanes lahko potekajo že popolnoma avtomatizirano. Za to poskrbi sodobna tehnologija ter proizvajalci, ki se trudijo za to, da lahko vse naštete procese čim bolj avtomatiziramo in s tem optimiziramo. Pametni objekti tako ne prinašajo le večjega udobja, ampak z njimi poskrbimo tudi za manjšo porabo energije. Za krmiljenje vseh naštetih procesov pa se uporablja Siemens termostat.

Pametni objekti prihodnosti

Pametni objekti so veliko bolj energetsko učinkoviti, saj so vsi procesi, ki so vezani na sam objekt, avtomatizirani. To pomeni, da je poraba energije nadzorovana in zaradi tega bolj učinkovita. Dandanes je možno avtomatizirati praktično vse procese, ki so vezani na objekt, največkrat pa se ljudje odločajo za avtomatizacijo ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. (več …)

Potiskan lepilni trak

Zakaj se odločiti za potiskan lepilni trak? potiskan trakUporablja ga veliko podjetij in spletnih trgovin, ki na tak način enostavno, hitro in cenovno ugodno označijo svoje pakete ter jih hkrati tudi zalepijo oziroma poskrbijo, da njihova vsebina varno prispe na cilj. Tak trak tako opravlja dve funkciji ob enem ter na tak način skrbi tudi za reklamo vašega podjetja.

Kaj natisniti na lepilni trak?

Potisk lahko prilagodite svojim željam, možnosti pa so popolnoma neomejene. Veliko podjetij na trak natisne le svoje ime oziroma logotip, s čimer poskrbijo za prepoznavnost svoje embalaže. Ena od možnosti je tudi, da na trak natisnete reklamni slogan ali kaj drugega, kar želite sporočiti kupcu – recimo kontaktne podatke, naslov spletne strani in podobno. (več …)

Specializirani proizvodi in inženirske rešitve Alfa Laval

Prenosniki toplote, zračni hladilci, čistilni moduli in separacijski sistemi – vse to so le nekateri izdelki, ki vam jih zagotavlja Alfa Laval, specialist za različne specializirane proizvode in inženirske rešitve, ki poskrbijo za nemoten potek proizvodnje oziroma njen potek lahko celo izboljšajo. S tem področjem se ukvarjajo že vrsto let, zato so njihovi izdelki zanesljivi in visoko kakovostni, ne glede na to, katerega med njimi izberete.

alfa laval

Večja učinkovitost proizvodnih procesov

Alfa Laval se ukvarja z različnimi proizvodnimi procesi oziroma procesi, ki pomembno vplivajo na sam potek proizvodnje in njeno učinkovitost. Tako lahko s svojimi izdelki poskrbijo za učinkovitost temeljnih proizvodnih procesov, kot so:

 • ogrevanje,
 • hlajenje,
 • separacija in transport snovi (olje, voda, prehrambni izdelki, kemične snovi in snovi v farmaciji …).

Ogrevanje in hlajenje

Alfa Laval s svojimi izredno premišljeno izdelanimi proizvodi poskrbi za vse potrebe glede ogrevanja in hlajenja v proizvodnji, ne glede na to, za kakšno proizvodnjo ali panogo gre, saj so s svojim tehnološkim znanjem kos prav vsem izzivom – tudi tistim najbolj zahtevnim.

Na voljo so vam lotani prenosniki toplote za obratovanje v različnih tlačnih in temperaturnih območjih, razstavljivi ploščati prenosniki toplote, zračni hladilci in različni drugi specializirani proizvodi in rešitve za ogrevanje in hlajenje v proizvodnji. Z njihovimi izdelki je tako možno poskrbeti za to, da bo proizvodnja potekala učinkovito in nemoteno.

Upravljanje procesnih tekočin

Njihovi izdelki vam lahko učinkovito pomagajo tudi pri upravljanju različnih procesnih tekočin, kot so različna olja in hladilna sredstva, ki se uporabljajo za rezanje, hlajenje, valjanje, sintranje in različne druge proizvodne procese. Izdelujejo tudi različne module za čiščenje vode in drugih tekočin v kovinskopredelovalni industriji.

Rezervni deli in tehnična pomoč

Če vas zanimajo proizvodi in inženirske rešitve Alfa Laval za ogrevanje, hlajenje ter za separacijo in transport snovi, se v Sloveniji lahko obrnete na njihovega partnerja, podjetje VRD Dankon. S svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bodo znali odgovoriti na prav vsako vprašanje ter vam pomagali pri načrtovanju boljšega upravljanja različnih proizvodnih procesov.

Kateri povezovalni trakovi za palete so najbolj cenovno ugodni?

povezovalni trak PETDobra alternativa jeklenim trakovom so tisti iz plastike ali tekstila. Tekstilni kompozitni trak nasploh lahko nadomešča jeklenega, saj omogoča povezovanje tudi zelo težkega tovora. Zaradi tega je dobra izbira v primeru, da bi radi nekoliko prihranili.

Njegova prednost pred tistim trakom iz jekla pa je tudi ta, da se takšen tekstilni kompozitni trak lepo prilagodi obliki tovora, saj je nadvse mehek, poleg tega pa ima tudi nekatere druge prednosti. Je lahek, kar omogoča enostavno uporabo, ter ima zelo dobro natezno trdnost. Poleg tega pa ne rjavi, zaradi česar se dobro obnese tudi v primeru, ko je nek tovor skladiščen dalj časa.

Cenovno ugodno rešitev predstavljajo tudi povezovalni trakovi iz PP ali PET plastike. So namreč zelo odporni, prav tako ne rjavijo in omogočajo enostavno uporabo. Tisti, ki so narejeni iz PET plastike, so še posebej primerni za povezovanje težjega tovora, dobro pa se obnesejo tudi v primeru, ko je tovor shranjen ali skladiščen na prostem, saj so odporni na vlago, ne rjavijo in zelo dobro prenašajo tako nižje kot višje temperature. Podobno velja tudi za polipropilenske oziroma PP trakove, ki so prav tako široko uporabni. (več …)

Sklad Zasavje © 2020