Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2014

Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2014. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev (npr. kolikor ti stroški predstavljajo večino stroškov prireditve) ipd.

Vrednost razpisa: Razpisana sredstva v letu 2014 skupno znašajo 193.000 EUR, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 164.050 EUR, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost delovnih invalidov pa 28.950 EUR.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter – reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.

Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Updated: May 27, 2016 — 8:48 am
Sklad Zasavje © 2016 Frontier Theme