Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Kanalice.hr – učinkovita odvodnja meteorne vode

Kako učinkovito poskrbeti za odvodnjo meteorne vode? Vse o tem področju in rešitvah, ki obstajajo v ta namen, si lahko preberete na spletni strani Kanalice.hr. Na strani lahko izveste vse o betonskih kanaletah, ki so namenjeni linijskemu odvodnjavanju, na njej so predstavljeni tudi vsi drugi produkti za odvodnjo, pa naj so namenjeni zasebnih dvoriščem in dovozom, okolici stanovanjskih objektov, javnim površinam, športnim objektom, industrijskim ali kakšnim drugim površinam … Za vsako vrsto površine ali objekta se gotovo najde učinkovita, zanesljiva in trajna rešitev, s katero je možno dodobra poskrbeti za meteorno vodo.

Na javnih površinah mora biti za meteorno vodo dobro poskrbljeno

Na Kanalice.hr so zbrane najrazličnejše informacije o odvodnji meteorne vode, tudi o odvodnji javnih površin.betonska kanaleta Javne površine morajo biti ustrezno zaščitene pred zadrževanjem večjih količin meteorne vode. Zato je učinkovita odvodnja takšnih površin bistvenega pomena, pa naj si gre za ceste, avtoceste, avtocestna postajališča, parkirišča, trge, peš cone, pločniki in kolesarske steze, parki, otroška igrišča in podobno.

Večja količina meteorne vode, ki se zadržuje na cestišču ali tega celo poplavi, lahko upočasni ali v skrajnem slučaju celo ohromi promet ter povzroči številne težave, morda celo okvaro vozil, nezmožnost nadaljevanja vožnje ali nesreče. Zaradi tega je pomembno, da do tega ne pride oziroma mora biti sistem odvodnje zasnovan tako, da meteorna voda lahko čim hitreje odteče z določene javne površine in tako na njej ne povzroča prav nobenih težav.

Za meteorno vodo na zasebnih površinah morate poskrbeti sami

Na spletni strani Kanalice.hr pa lahko najdete tudi veliko informacij o odvodnji zasebnih površin – okolice vaše hiše, dvorišča, dovozne poti ali dovoza do garaže, parkirišča, vrta ali druge površine, ki jo želite uredite. Pri vsaki zunanji ureditvi okolice je treba razmisliti tudi o tem, kam bo odtekala meteorna voda ter njeno odtekanje speljati tako, da bo sam objekt, pa tudi površina okrog njega, pred njo čim bolj zaščiten.

Še posebej pa je o tem treba razmišljati pri površinah, na katerih meteorna voda ne more sama naravno ponikniti – npr. v primeru, če načrtujete asfaltiranje dvorišča, parkirišča ali dovozne poti, podobno velja tudi za tlakovanje z betonskimi tlakovci ali kakšno drugo podobno ureditev. V tem primeru je nujno treba vgraditi ustrezne odtočne jaške ali kanalete, po katerih bo lahko meteorna voda stekla na mesto, kjer bo poniknila. Če za to ne boste poskrbeli, lahko pride do njenega zadrževanja na površini, kar lahko povzroči luže in poplavljanje, lahko pa pride tudi do tega, da se meteorna voda izlije nekam, kamor se ne bi smela: na bližnjo zelenico, na vaš vrt ali celo proti samemu objektu.

Odvodnja športnih objektov in površin

Specifično področje predstavlja odvodnja športnih objektov, kot so stadioni, športna igrišča, kopališča, tekaške steze, rekreacijske površine in podobno. Pri takšnih objektih in površinah je ravno tako pomembno poskrbeti, da meteorna voda ne ovira njihove uporabe in tako hitro odteče. Ker gre za specifične površine, morajo biti temu prilagojene tudi rešitve, ki so oblikovane v ta namen, saj le tako lahko zagotavljajo dovolj veliko hidravlično učinkovitost in hkrati biti zasnovane tako, da športnikov in vseh drugih ne motijo pri uporabi športnih objektov in površin.

 

Updated: julij 29, 2023 — 1:51 pop
Sklad Zasavje © 2020