Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Lovilec maščob z ustreznim filtriranjem

Kateri separator oziroma lovilec maščob nudi ustrezno filtriranje vseh morebitnih onesnaževalcev? Kakšen filter mora imeti ta , da bo lahko dobro opravil to nalogo in da bo skladen tudi z evropsko in slovensko zakonodajo, ki določa precej visoke okoljske standarde? Kakšna je sploh zakonodaja na tem področju in kaj mora o njej vedeti nekdo, ki kupuje takšno napravo, s katero je možno preprečiti, da bi onesnaževalci iz odpadne vode zašli naprej v kanalizacijo ali celo v okolje? Ali so vsi separatorji na tržišču sploh ustrezni glede na zakonodajo in kako vedeti, da je filter, ki ga imajo vgrajenega, dovolj učinkovit?

Kakšno je najbolj ustrezno filtriranje odpadne vode?

Lovilec maščob je namenjen prečiščevanju oziroma filtriranju odpadne vode. Hauraton - Lovilec olj in maščob (1)Takšna naprava skrbi za to, da je odpadna voda pred izpustom v kanalizacijo ali okolje (v naravo, vodo, kam drugam) ustrezno prečiščena in da so iz nje odstranjeni vsi onesnaževalci v čim večji meri. V ta namen mora biti naprava tudi ustrezno izbrana, saj mora nuditi dovolj dobro stopnjo filtracije. Tako ni dovolj, da iz odpadne vode zgolj odstrani onesnaževalce, temveč mora naprava odstraniti tudi tiste najmanjše delce teh onesnaževalcev, ki lahko prav tako onesnažijo okolje, če jih izpustimo vanj. Kakšna stopnja filtracije je potrebna, določa zakonodaja, in sicer:

  • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list 47/2005) določa, da je mejna vrednost za izpust celokupnih ogljikovodikov za izpust v vode 10 mg/l,
  • ista uredba določa tudi mejno vrednost za izpust celokupnih ogljikovodikov v kanalizacijo, in sicer ta znaša 20 mg/l.

Potreben je koalescentni separator s filtrom

Onesnaževalce je iz odpadne vode možno odstraniti z raznovrstnimi tehnikami oziroma na različne načine, niso pa vsi ti načini pri tem enako učinkoviti. Pri nekaterih vrstah separatorjev tako tudi po izpustu v odpadni vodi še vedno ostajajo dokaj veliki delci onesnaževalcev. Njihova čistost na iztoku tako ni dovoljšna, da bi ustrezala Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, ki ureja to področje v slovenski zakonodaji. Nekateri separatorji namreč sploh nimajo dodatno vgrajenega filtra, ki je nujen, če želimo izpust celokupnih ogljikovodikov zmanjšati na 20 oziroma 10 mg/l. Zato je filtriranje nujno, naprava brez ustreznega filtra pa ni skladna s slovensko (in s tem tudi evropsko) zakonodajo, zato se je ne sme uporabljati. Najbolje se v ta namen sicer obnese tako imenovani koalescentni filter, ki manjše delce onesnaževalcev združi v večje, zaradi česar jih je nato veliko lažje odstraniti iz odpadne vode ter poskrbeti, da ta lahko nemoteno odteče v okolje, ne da bi povzročila kakršno koli onesnaženje.

Čiščenje vode do 5 mg/l

Kakovostni koalescentni separator zmore filtrirati onesnaževalce tako dobro, da čistost odpadne vode ob izpustu več kot ustreza slovenski, pa tudi evropski zakonodaji na tem področju. Spomnimo: zakonodaja določa, da ob izpustu v kanalizacijo onesnaževalci (celokupni ogljikovodiki) ne smejo presegali 20 mg/l, pri izpustu v vode je zakonodaja še ostrejša, saj ti ne smejo presegati 10 mg/l. Ustrezen lovilec maščob s filtriranjem pa omogoča celo to, da pri izpustu onesnaževalci ne presežejo vrednosti do 5 mg/l, zato je z njegovo uporabo poskrbljeno tako za ustreznost zakonodaji kot okoljsko varnost in zaščito voda. Več o odvodnjavajnu si lahko preberete tudi na odvodnjavanje.si.

 

Updated: oktober 23, 2023 — 3:04 pop
Sklad Zasavje © 2020