Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

O nas

Sklad dela

Kaj je ustanova?

V Sloveniji so ustanove urejene v Zakonu o ustanovah, ki je bil sprejet leta 1995 in objavljen v Uradnem listu RS št. 60-2788/1995. Omenjeni zakon v prvem členu določa definicijo ustanove. Ustanova je na določen namen vezano premoženje in da je pravna oseba zasebnega prava.
Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.
Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja.

Sklad dela Zasavje

Sklad dela Zasavje je ustanova katere namen je spodbujanje pozitivnega vrednotenja prostovoljnega in neprofitnega delovanja, vzpostavitev enakopravnega partnerskega odnosa med nevladnimi organizacijami v Zasavski regiji in drugimi institucijami, zagotovitev pomembnejšega položaja nevladnih organizacij v regiji in doseganje večje informiranosti in osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij v regiji.
Ustanova Sklad dela postaja središče Zasavskih nevladnih organizacij. Osnovno poslanstvo Sklada dela Zasavje je sicer še vedno preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost vendar pa se bo v prihodnje orientiral na to, da postane stičišče Zasavskih nevladnih organizacij.
Ustanova Sklad dela Zasavje bo pri svojem delovanju upoštevala naslednje vrednote: znanje, prostovoljno delo, solidarnost, povezovanje nevladnih organizacij v regiji, svobodo in demokracijo.

Sklad Zasavje © 2016 Frontier Theme