Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

O projektu

Projekt MREST prispeva h krepitvi in razvoju celotnega nevladnega sektorja v Zasavski regiji, kar pomeni, da projekt ni usmerjen v reševanje neposrednih potreb posameznih nevladnih organizacij. Projekt s svojimi aktivnostmi, dejavnostmi in rezultati pozitivno vplival na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.

Projekt omogoča izboljšanje strateškega položaja nevladnih organizacij Zasavske regije in s tem izrabo sinergijskih učinkov, v smislu združevanja znanja, izmenjave izkušenj, kakor tudi skupnega nastopa na razpisih, pri čemer bodo nevladne organizacije v regiji naredile kvalitativen premik v smeri hitrejšega razvoja.

Rezultati in učinki
Rezultati in učinki projekta MREST – do dne 28.02.2014
Mreženje NVO – priložnosti in izziv za zasavsko regijo (2008) MREST 1 (2009 in 2010) MREST 2 ( 2011 in 2012) MREST 3 (2013 in 2014) SKUPAJ
usposabljanja za predstavnike NVO 5 delavnic 8 delavnic 22 delavnic 13 delavnic 48
svetovalne ure 47 88,5 109 129 373,5
število udeležencev usposabljanja za predstavnike NVO 67 71 297 181 616
spletna stran 1 1 (nadgradnja) 1 (nadgradnja)
spletne strani za NVO 11  3 14
člani regionalnega stičišča 56 32 20 13 121
DAN NVO 2 2 1 5
konference, okrogle mize ter ostali dogodki 1 6 10 7 24
PROMOCIJA
število člankov, prispevkov, intervjujev 5 10 9 24
zloženke, brošure, časopis MREST, ipd 2 6 6 4 18
promocijski material 7 6 8 21
Letak MREST
Sklad Zasavje © 2016