Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Poskrbite za uspešen prenos lastništva podjetja

V vsakem družinskem podjetju slej ali prej nastopi čas, ko je treba poskrbeti za prenos lastništva podjetja. Ob tem je treba razdeliti lastniške deleže ter se dogovoriti tudi o tem, kdo bo vodil podjetje, kakšno odgovornost bo kdo imel v njem in podobno … O tem je najbolje razmišljati že vnaprej ter celoten postopek prenosa ustrezno načrtovati, da bo lahko podjetje ves čas nemoteno poslovalo in se razvijalo še naprej – ne glede na to, kdo je njegov lastnik. Predvsem pa je pri tem treba upoštevati tako čustveni vidik navezanosti nekaterih družinskih člankov na podjetje kot pravni vidik ter to, kaj bi bilo za podjetje najbolje.

 

Kako nadaljevati zgodbo družinskega podjetja?

V Sloveniji družinska podjetja predstavljajo velik delež. Ko se ena generacija odloči počasi opustiti vodenje ali oditi v pokoj, je čas za prenos lastništva podjetja na mlajšo generacijo. Da pri tem ne pride do zapletov, je treba celoten proces vnaprej načrtovati ter dobro preučiti različne možne scenarije. Pri tem se ni treba odločiti le, kdo bo prevzel vodenje podjetja, ampak določiti tudi to, na kakšen način se bo preneslo lastništvo in v kakšnem deležu, predvsem pa je treba uskladiti različna pričakovanja med družinskimi člani ter sprejeti ustrezne dogovore. Ravno tako pa je treba pri tem upoštevati tudi davčni in pravni vidik. Če je vse našteto ustrezno upoštevano, bo zagotovo lažje poskrbeti za uspešno poslovanje družinskega podjetja še naprej in za to, da se bo to razvijalo in raslo.

Kako-izbrati-pravega-direktorjaKdo bo novi lastnik ali pa bo lastnikov celo več?

V številnih primerih je družinsko podjetje v lasti več lastnikov, ki se morajo o vsem v zvezi s podjetjem nenehno dogovarjati. Včasih pa gre za enega lastnika, ki želi urediti prenos lastništva podjetja na več družinskih članov, pri čemer bo imel vsak od njih v podjetju določen lastniški delež. Kadar je lastnikov več ali pa je lastništvo treba razdeliti med več oseb, žal zelo hitro pride do različnih trenj in nesoglasij, zaradi katerih so kakršni koli dogovori pogosto težki ali celo nemogoči. Zavedati se je treba, da vedno obstaja več možnih scenarijev, pa tudi, da so pričakovanja in želje ljudi, ki so vpleteni v takšen proces, lahko zelo različni ali celo nasprotujoči si. Zaradi tega je treba celoten proces res dobro premisliti in načrtovati vsak korak znotraj tega procesa.

 

Vam prenos lastništva podjetja povzroča preglavice?

Žal se nemalokrat zgodi, da prenos lastništva podjetja ne poteka tako gladko, kot bi si želeli. A za vsako težavo obstaja rešitev, zato je tudi v takšnem primeru s pravim pristopom možno poskrbeti, da se takšnim težavam uspešno izognemo. Na spletni strani www.most-institut.com lahko preberete, da je ključno pri tem predvsem načrtovanje. Z dobrim načrtom se namreč izognemo marsikateremu problemu, ključna pri tem pa je predvsem komunikacija med družinskimi člani, ki morajo čim bolj jasno povedati, kaj pričakujejo in kakšno vlogo želijo imeti v podjetju. Vse to pa je pametno tudi zapisati v tako imenovano Družinsko ustavo, dokument, v katerem so zapisani različni dogovori, ki jih družinski člani sklenejo med seboj in se nanašajo na poslovanje, lastništvo in druge vidike delovanja družinskega podjetja. Če so vsi ti vidiki jasno razčlenjeni in napisani črno na belem, potem tudi z lastništvom in lastniškimi deleži ter njihovim prenosom na druge družinske člane ne bo nobenih težav.

 

Updated: junij 7, 2024 — 7:50 dop
Sklad Zasavje © 2020