Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Sklada dela Zasavje je vzpostavljanje in povezovanje virov vseh socialnih partnerjev za aktiviranje potencialno brezposelnih oseb oziroma presežnih delavcev, zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti pri zadovoljevanju potreb trga dela ter odpiranje novih delovnih mest z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi ter drugimi zaposlitvenimi projekti. Ustanova Sklad dela Zasavje je ključna nevladna organizacija v zasavski regiji, ki usmerja in informira ter povezuje nevladne organizacije regije. Le-tem nudi strokovno, administrativno in razvojno pomoč za realizacijo njihovih strateških ciljev. Ustanova Sklad dela Zasavje identificira potrebe na področju nevladnega sektorja v zasavski regiji in jih spodbuja ter pospešuje v smislu nadaljnega razvoja nevladnega sektorja. Kot nosilna mrežna organizacija v zasavski regiji se osredotoča k zagotavljanju ciljev, pomembnih za razvoj in delovanje nevladnih organizacij in nevladnega sektorja.

Vizija

Nevladni sektor v zasavski regiji predstavlja enega izmed treh glavnih stebrov družbe, pri čemer postaja enekovredni partner tako javnemu kot gospodarskemu sektorju. Izpolnjuje funkcijo izgradnje skupnosti in demokratičnosti, funkcijo izražanja ter inovacijsko in storitveno funkcijo, predvsem pa se vključuje v vse nivoje družbenega življenja ter predstavlja interese prebivlacev zasavske regije. Sklad dela Zasavje je strokovno in neodvisno neprofitna asociacija socialnih partnerjev, ki pomembno vpliva na sokreiranje trga dela. Sklad dela Zasavje bo postal prepoznavna nevladna organizacija v zasavski regiji in podporna institucija, ki povezuje in oblikuje partnerstva med nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami v regiji in izven nje. Sklad dela Zasavje bo skrbel za podporo in razvoj nevladnega sektorja v zasavski regiji, s posebnim poudarkom na pospeševanju razvoja novih zaposlitvenih možnosti in zadovoljevanju potreb trga dela v regiji.

Sklad Zasavje © 2016 Frontier Theme