Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Praktični Siemens tečaji

Podjetje VRD Dankon v svojem vadbenem centru organizira različna izobraževanja in usposabljanja s področja uporabe Siemensove opreme za industrijsko avtomatizacijo. Siemens tečaji so odlična rešitev za vsa podjetja, ki se pri svojem delu uporabljajo takšno opremo za avtomatizacijo in ki želijo čim bolj usposobiti svoje zaposlene za delo z njo.

Gre za zelo intenzivne večdnevne tečaje, na katerih bodo zaposleni dobili ne le ogromno novih informacij, ampak predvsem veliko praktičnega in uporabnega znanja. Vsi tečaji namreč temeljijo na praktičnih vajah in spoznavanju konkretnih primerov in problemov iz prakse, s katerimi se bodo zaposleni srečevali pri svojem delu.

Siemens tečaji so zasnovani tako, da omogočajo:
– veliko praktičnega znanja
– postopno spoznavanje z opremo Siemens
– uporabne napotke za nadaljnje samostojno delo
– usposabljanje primernega kadra s specifičnim znanjem
– prilagodljivost tečaja vašim potrebam in predhodnemu znanju

Takšni tečaji so namenjeni vsem zaposlenim, ki se ukvarjajo z industrijsko avtomatizacijo oziroma kise pri svojem delu srečujejo z okoljem TIA Portal. Namenjeni so torej vsem, ki pri delu uporabljajo različno Siemensovo opremo, še posebej pa krmilnik Simatic S7. To so:
– programerji
– sistemski inženirji
– projektanti
– vzdrževalci avtomatiziranih postrojev
– serviserji
– vsi ostali zaposleni za seznanjanje z dejavnostjo podjetja

S pomočjo tečaja se bodo spoznali s Siemensovo opremo in se je naučili bolje in hitreje uporabljati, predvsem pa jo bodo znali uporabiti bolj učinkovito. To je v delovnem procesu zelo pomembno, saj je treba poskrbeti za čim bolj optimalen izkoristek časa ter znati čim hitreje poiskati ustrezne rešitve.

Prav praktično znanje je tisto, ki je pri delovnem procesu najbolj pomembno. Prav zato Siemens tečaji temeljijo na praktičnih vajah, s pomočjo katerih bodo lahko vaši zaposleni na novo pridobljeno znanje tudi takoj začeli uporabljati v praksi in tako svoje delo opravljali še bolje in še bolj učinkovito!

Updated: May 10, 2017 — 7:56 am
Sklad Zasavje © 2016 Frontier Theme