Sklad Zasavje

Naložba v vašo prihodnost

Kaj je Aspergerjev sindrom

Aspergerjev sindrom je pravzaprav ena od oblik avtizma. Slednji pa je najpogosteje opisan kot spekter motenj. Tovrstno stanje na ljudi vpliva na različne načine. Gre za vseživljenjsko stanje, ki se odraža, na kakšen način prizadeta oseba razume svet in dogajanje okoli sebe, procesira informacije ter vzpostavlja stike in odnose z drugimi osebami.

Večinoma Aspergerjev sindrom pomeni skrito nezmožnost, kar pomeni, da ne moremo ugotoviti, da ima nekdo avtizem glede na njegov izgled. Ljudje s tovrstnim sindromom imajo težave zlasti pri socialni komunikaciji, socialni interakciji in na področju fleksibilnosti mišljenja.

Primerjava z avtizmom

Kljub temu da obstaja kar nekaj podobnosti z avtizmom, imajo ljudje z Aspergerjevim sindromom precej manj težav pri samem govoru. Zelo pogosto so povprečno ali pa celo nadpovprečno inteligentni. Navadno niti nimajo kakšnih pridruženih motenj v duševnem razvoju, kljub temu pa imajo lahko primanjkljaje na določenih področjih učenja pa tudi pridružene motnje.

Najpogostejši primanjkljaji, ki so značilni za Aspergerjev sindrom, so disleksija, dispraksija, hiperaktivnost, motnja pozornosti, epilepsija. Spodbudna pa je misel, da lahko ljudje s tovrstno motnjo s pravilno podporo pa tudi s spodbujanjem lahko živijo povsem polno ter samostojno življenje.

Težave s sporazumevanjem

Omenili smo, da imajo ljudje, ki imajo Aspergerjev sindrom, težave saspergerjev sindrom komunikacijo oziroma s sporazumevanjem. Pogosto se namreč izjemno težko izrazijo na čustveni ter socialni ravni. Imajo na primer težave pri razumevanju gest, mimik, intonacij glasu. Uporabljajo lahko precej zapletene besede in besedne zveze, ne da bi v resnici sploh vedeli, kaj pravzaprav pomenijo.

Razumejo dobesedno govorjeno in imajo prav tako težave z razumevanjem šal, metafor, sarkazma. Najbolje, da pri takšnih osebah uporabljamo čim bolj kratke stavke. Povedi naj bodo torej jasne in jedrnate.

Težave s socialno interakcijo

Aspergerjev sindrom kaže tudi na težave s socialno interakcijo. Večina oseb si sicer želi biti družabnih, a imajo težave pri samem vzpostavljanju pa tudi vzdrževanju socialnih odnosov. Pri njih to navadno povzroča anksioznost.

Zelo pogosto niti ne razumejo nenapisanih socialnih pravil, ki so za večino ljudi povsem samoumevna. Lahko na primer stojijo preveč blizu ljudi ali pa pričnejo s povsem neprimerno temo pogovora. Drugi ljudje se jim lahko zdijo zelo neprimerni ali pa celo zmedeni. Pogosto se izolirajo in drugim se zdi, kot da jih ne zanimajo dovolj. Neredko izgledajo povsem ravnodušni. Tudi obnašajo se lahko povsem neprimerno.

Osebe, ki imajo Aspergerjev sindrom, zelo pogosto razvijejo tudi zelo močan interes ali pa hobi. Pri nekaterih to traja celo življenje, pri drugih pa se interesi lahko ves čas menjavajo.

Updated: april 15, 2022 — 6:34 dop
Sklad Zasavje © 2020